رحمت خداوند


روزی حضرت موسى (ع ) در كوه طور حین مناجات با خدا عرض كرد: "یا اله العالمین" (اى خداى جهانیان) جواب آمد لبیك (یعنى نداى تو را پذیرفتم).
سپس عرض كرد یا "اله المطیعین"(اى خداى اطاعت كنندگان ) جواب آمد «لبیك». سپس عرض كرد یا "اله العاصین" (اى خداى گنهكاران) این مرتبه سه بار شنید "لبیك،لبیك، لبیك".
حضرت موسى (على نبینا و آله و علیه السلام ) عرض كرد خدایا  تو را به بهترین اسامى صدا زدم یك بار جواب دادى ، اما تا گفتم اى خداى گنهكاران سه بار جواب مرا دادى, حكمت این عمل چیست؟
خطاب شد: اى موسى ، عارفان به معرفت خود و نیكوكاران به كار نیك خود و مطیعان به اطاعت خود اعتماد دارند، ولى گنهكاران جز بخشش من تکیه گاهی ندارند!

زبده القصص ج۲

زمان: 2018-05-24 19:45:03